Nurkowanie z Pro Dive

news

kursy

wyjazdy

wspomnienia

my

kontakt

discover scuba

owd

aowd

efr

dan

rescue

divemaster

specjalizacje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pierwsza Pomoc Tlenowa wg standardów DAN

DAN (Divers Alert Network) jest niekomercyjną organizacją dostarczającą profesjonalnych porad i informacji, które służą całemu środowisku nurkowemu.

Podstawowymi zadaniami DAN są:
- udzielanie porad medycznych i asystowanie przy wypadkach nurkowych oraz zapobieganie wypadkom poprzez promowanie bezpiecznego nurkowania, promowanie
- wspieranie badań naukowych oraz edukacji, związanych z bezpieczeństwem nurkowania, leczeniem medycznym i pierwszą pomocą w wypadkach nurkowych
- dostarczanie środowisku nurkowemu najnowszej, bezstronnej wiedzy, głównie związanej z bezpieczeństwem nurkowania.

Programy Szkoleniowe DAN Europe skierowane są do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami, np. lekarzy, sanitariuszy, strażaków, kapitanów łodzi. Nauczą Cię one metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem.

Kursy pierwszej pomocy DAN zgodne są z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Zostały także zatwierdzone przez wielu międzynarodowej klasy specjalistów, z uznanych ośrodków medycznych i organizacji nurkowych.

Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w wypadkach nurkowych stanowi podstawowy i najważniejszy poziom wyszkolenia nurka (oraz wykwalifikowanych osób nienurkujących). Dzięki niemu zdobędziesz umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz nauczysz się udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, podczas których dowiesz się m.in. jak rozpoznawać choroby nurkowe, jakie korzyści płyną ze stosowania tlenu w leczeniu poszkodowanych nurków oraz jak używać zestawów tlenowych.

Wymagania wstępne kursu: ważny certyfikat z dziedziny pierwszej pomocy (np. EFR, BLS)

Czas trwania kursu: 4,5 godziny.

W razie jakichkolwiek pytań - pytaj - adam@prodive.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Copyright © 2009 Pro Dive - Wszelkie prawa zastrzeżone